AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

AAA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20220829_20220829 - AAA - Giai trinh chenh lech LNST tai BCTC Rieng BNSX 2022.pdf

HOSE

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin