AAA: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện thay đổi lần 7

AAA: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện thay đổi lần 7

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện thay đổi lần 7 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20220829_20220829 - AAA - Giay chung nhan DKHD VPDD HN thay doi lan 7.pdf

HOSE

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin