AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện

AAA: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ Văn phòng đại diện như sau:

Tài liệu đính kèm:
20220822_20220822 - AAA - NQ HĐQT vv thay doi dia chi Van phong dai dien.pdf

HOSE

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin