AAA: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

AAA: Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022

 Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh công bố Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20220810_20220810 - AAA - Bao cao tinh hinh thanh toan goc, lai trai phieu ky ban nien 2022.pdf

HOSE

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin