Stock Foreign Screener

Tiếp nối thành công của siêu phẩm YSRadar giai đoạn 1 – công cụ phân tích chứng khoán do đội ngũ chuyên nghiệp và dày dạn kinh nghiệm của Yuanta sáng lập – Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển hoàn thiện ????? ??????? ????????, với các tính năng vượt trội:

1️⃣ Cung cấp cho các nhà đầu tư thông tin giao dịch của khối ngoại trên thị trường, trong từng nhóm ngành, nhóm cổ phiếu và từng cổ phiếu muốn theo dõi.

2️⃣ Với các biểu đồ trực quan, nhà đầu tư có thể có cái nhìn khái quát về xu hướng giao dịch của khối ngoại trên thị trường, từ đó nắm bắt được nhóm ngành và cổ phiếu nên chú ý.

3️⃣ Cung cấp đến các nhà đầu tư về mức độ ảnh hưởng giao dịch của khối ngoại lên thị trường, nhóm ngành, nhóm cổ phiếu và cổ phiếu.

Như vậy, với các chức năng hiệu quả dành cho nhà đầu tư ở giai đoạn 1 bao gồm:

  • Hỗ trợ nhà đầu tư “khoanh vùng” những cổ phiếu cân nhắc để đầu tư
  • Xếp hạng các ngành hàng theo Top-down, giúp nhà dầu tư lựa chọn những ngành hàng đang có tiềm năng phát triển tốt.
  • Áp dụng thuật toán thông minh để khuyến nghị nhà đầu tư nên mua, bán, nắm giữ hay quan sát mã cổ phiếu bất kỳ.
  • Lọc cổ phiếu theo các tiêu chí nhà đầu tư tự đánh giá là hiệu quả. YSRadar tiếp tục mang đến một tính năng vô cùng hữu ích, củng cố hỗ trợ các nhà đầu tư tìm ra danh mục đầu tư hiệu quả!
Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin