Giới thiệu về YSRadar

Siêu phẩm YSRadar (https://ysradar.yuanta.com.vn) – công cụ phân tích chứng khoán do đội ngũ chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm của Yuanta sáng lập, sở hữu các đặc điểm nổi bật:

1️⃣ Cung cấp đánh giá nhanh cho các nhà đầu tư mới vào thị trường, sở hữu nguồn vốn nhỏ

2️⃣ Cân bằng giữa yếu tố phân tích cơ bản và kỹ thuật, đem đến góc nhìn toàn diện khi phân tích cổ phiếu cho nhà đầu tư

3️⃣ Dựa trên các yếu tố hiệu quả sử dụng trong phân tích cổ phiếu, YSRadar quét thông tin trên hơn 1700 mã cổ phiếu đang niêm yết trên sàn chứng khoán

  • Hỗ trợ nhà đầu tư “khoanh vùng” những cổ phiếu cân nhắc để đầu tư
  • Xếp hạng các ngành hàng theo Top-down, giúp nhà dầu tư lựa chọn những ngành hàng đang có tiềm năng phát triển tốt.
  • Áp dụng thuật toán thông minh để khuyến nghị nhà đầu tư nên mua, bán, nắm giữ hay quan sát mã cổ phiếu bất kỳ.
  • Lọc cổ phiếu theo các tiêu chí nhà đầu tư tự đánh giá là hiệu quả.
Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin