Ý nghĩa của chỉ báo định hướng dương (Positive Directional Indicator – +DI)

Ý nghĩa của chỉ báo định hướng dương (Positive Directional Indicator – +DI)

Các nhà đầu tư thường dùng chỉ báo định hướng dương để đo lường sự gia tăng của giá cả, cũng như dự đoán sự biến động của thị trường. Vậy chỉ số dự báo dương có ý nghĩa như thế nào trong tài chính? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu qua một số thông tin chi tiết sau, để có thể nắm rõ hơn về các khái niệm, điểm mạnh và hạn chế của chỉ báo định hướng dương.

Chỉ báo định hướng dương (Positive Directional Indicator – +DI) là gì?

Chỉ báo định hướng dương (Positive Directional Indicator – +DI) là một chỉ báo thuộc hệ thống giao dịch DMI (Directional Movement Index). Nó được sử dụng để đo lường sự gia tăng của giá trong một khoảng thời gian nhất định và xác định xu hướng tăng.

Khi +DI vượt qua đường âm (-DI), điều này cho thấy xu hướng tăng đang gia tăng và thị trường có khả năng tiếp tục tăng giá. Ngược lại, nếu +DI chạm đáy hoặc không vượt qua -DI, điều này tượng trưng cho sự yếu đuối hoặc không rõ ràng của xu hướng.

+DI được tính toán bằng cách sử dụng các độ cao và thấp của các thanh giá trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ số +DI diễn tả sự gia tăng của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khi +DI vượt qua đường âm (-DI), điều này cho thấy áp lực mua đang gia tăng và có thể là dấu hiệu của một xu hướng tăng.

+DI cung cấp thông tin về áp lực mua trên thị trường

+DI cung cấp thông tin về áp lực mua trên thị trường

Chỉ báo +DI thường được sử dụng cùng với các chỉ báo khác để tạo ra các tín hiệu giao dịch. Ví dụ, một tín hiệu mua được xem là mạnh hơn nếu +DI vượt qua -DI và chỉ báo ADX (Average Directional Index) đang ở mức cao, cho thấy xu hướng mạnh. Ngược lại, nếu +DI không vượt qua -DI và chỉ báo ADX đang ở mức thấp, thì thị trường có thể đang trong giai đoạn dao động hoặc không rõ xu hướng.

Trong phân tích kỹ thuật, người ta thường sử dụng +DI cùng với các chỉ báo khác, như ADX , để xác định xu hướng chính và tín hiệu giao dịch. Kết hợp các chỉ báo này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán dựa trên sự thay đổi của giá cả và xu hướng thị trường.

Công thức tính chỉ báo định hướng dương (+DI) trong hệ thống giao dịch DMI là như sau:

 • Tính giá tăng (+DM):

+DM = Giá cao nhất của phiên hiện tại – Giá cao nhất của phiên trước

 • Tính giá đi xuống (-DM):

-DM = Giá thấp nhất của phiên trước – Giá thấp nhất của phiên hiện tại

 • Xác định True Range (TR) là sự khác biệt giữa:
 • Giá cao nhất của phiên hiện tại và giá thấp nhất của phiên hiện tại
 • Giá cao nhất của phiên hiện tại và giá đóng cửa của phiên trước
 • Giá thấp nhất của phiên hiện tại và giá đóng cửa của phiên trước
 • Tính Average True Range (ATR):

ATR = (ATR trước đó * (số ngày – 1) + TR hiện tại) / số ngày

 • Tính chỉ báo định hướng dương (+DI):

+DI = (+DM / ATR) x 100

Trong công thức trên, +DM đo lường giá tăng, -DM đo lường giá đi xuống, TR tính toán khoảng biến động và ATR là trung bình chạy của True Range. Chỉ báo +DI được tính toán dựa trên sự tương quan giữa giá tăng và biến động, giúp xác định sự gia tăng mua vào và xu hướng tăng của thị trường.

Sự thay đổi của +DI cũng có thể giúp nhà đầu tư xác định sự thay đổi trong xu hướng tăng

Sự thay đổi của +DI cũng có thể giúp nhà đầu tư xác định sự thay đổi trong xu hướng tăng

Ý nghĩa của chỉ báo định hướng dương

Chỉ báo định hướng dương (+DI) trong hệ thống giao dịch DMI có ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật và giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về xu hướng tăng của một công cụ tài chính như cổ phiếu, chứng khoán hoặc thị trường chung. 

 • Đo lường sự gia tăng giá: +DI đo lường sự gia tăng giá trong một khoảng thời gian nhất định. Khi +DI tăng, điều này cho thấy áp lực mua đang gia tăng và có khả năng xu hướng tăng tiếp diễn.
 • Xác định xu hướng tăng: Khi +DI vượt qua đường âm (-DI), điều này cho thấy xu hướng tăng đang mạnh mẽ. Sự gia tăng +DI so với -DI biểu thị áp lực mua mạnh hơn áp lực bán, và thị trường có xu hướng tiếp tục tăng giá.
 • Tạo tín hiệu giao dịch: Chỉ báo +DI được sử dụng để tạo ra các tín hiệu giao dịch. Ví dụ, khi +DI vượt qua -DI từ dưới lên, đó có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi +DI chạm đáy hoặc không vượt qua -DI, điều này có thể là tín hiệu bán hoặc thị trường đang trong giai đoạn dao động.
 • Kết hợp với các chỉ báo khác: +DI thường được sử dụng cùng với các chỉ báo khác như ADX để xác định xu hướng chính và tạo ra các tín hiệu giao dịch mạnh hơn. Kết hợp các chỉ báo này giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định mua bán dựa trên sự thay đổi của giá cả và xu hướng thị trường.
Khi +DI gia tăng, điều này cho thấy áp lực mua đang tăng lên và có thể tạo ra tín hiệu mua mạnh

Khi +DI gia tăng, điều này cho thấy áp lực mua đang tăng lên và có thể tạo ra tín hiệu mua mạnh

Tóm lại, ý nghĩa của chỉ báo định hướng dương là xác định xu hướng tăng và áp lực mua trên thị trường, đồng thời cung cấp tín hiệu giao dịch hữu ích cho việc ra quyết định đầu tư. 

Khuyết điểm của chỉ báo định hướng dương

Chỉ báo định hướng dương (+DI) có thể được sử dụng trong giao dịch để xác định xu hướng tăng và tạo ra các tín hiệu mua/bán. Tuy nhiên, khi sử dụng chỉ báo +DI trong giao dịch, nhà đầu tư cần kết hợp nó với các yếu tố khác như phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro để đưa ra quyết định mua/bán hợp lý.

Phân biệt chỉ báo định hướng dương và đường trung bình trượt

Chỉ báo định hướng dương (+DI) và Đường trung bình trượt (SMA – Simple Moving Average) là hai công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau trong giao dịch. Hai công cụ này có nhiều điểm khác biệt khá rõ rệt.

 • +DI là chỉ báo trong hệ thống giao dịch DMI, được sử dụng để xác định xu hướng tăng và áp lực mua trên thị trường. Còn đường trung bình trượt là một chỉ báo kỹ thuật dùng để làm mịn và làm rõ xu hướng giá bằng cách tính trung bình của các giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Công thức tính +DI liên quan đến các thông tin về giá tăng, giá đi xuống và True Range. Trong khi đường trung bình trượt lại là tính giá trung bình bằng cách lấy tổng các giá đóng cửa trong một khoảng thời gian và chia cho số ngày hoặc số thanh trượt trong khoảng thời gian đó.
 • Trong giao dịch: +DI giúp xác định xu hướng tăng và áp lực mua trên thị trường, cũng như tạo ra các tín hiệu giao dịch mua/bán khi chéo lên hoặc chéo xuống với đường âm (-DI). Đường trung bình trượt sẽ giúp nhà đầu tư nhìn nhận xu hướng giá trung hạn và dài hạn. Khi giá vượt qua đường trung bình từ dưới lên, có thể là tín hiệu mua. Ngược lại, khi giá vượt qua đường trung bình từ trên xuống, có thể là tín hiệu bán.
 • Chỉ báo định hướng dương thường được sử dụng trong hệ thống giao dịch DMI để đánh giá xu hướng và tạo tín hiệu mua/bán. Đường trung bình trượt chỉ có thể được sử dụng như một công cụ đơn giản để xác định xu hướng và tín hiệu mua/bán.

Những khuyết điểm của chỉ báo định hướng dương

Mặc dù chỉ báo định hướng dương (+DI) có thể cung cấp thông tin hữu ích về xu hướng và tạo ra tín hiệu giao dịch, nó cũng có một số hạn chế:

 • Sự chậm trễ: Chỉ báo +DI dựa trên dữ liệu lịch sử, do đó nó có thể bị chậm trễ so với thực tế của thị trường hiện tại. Điều này có nghĩa là tín hiệu mua/bán của chỉ báo +DI có thể xảy ra sau khi xu hướng hoặc tín hiệu đã thay đổi.
Khi +DI giảm sau một giai đoạn tăng, nó có thể cho thấy sự yếu đuối trong xu hướng tăng và cung cấp tín hiệu cảnh báo về sự thay đổi xu hướng

Khi +DI giảm sau một giai đoạn tăng, nó có thể cho thấy sự yếu đuối trong xu hướng tăng và cung cấp tín hiệu cảnh báo về sự thay đổi xu hướng

 • Không phù hợp trong thị trường dao động: Trong các thị trường dao động hoặc không có xu hướng rõ ràng, chỉ báo +DI có thể tạo ra tín hiệu giả mạo hoặc tín hiệu không nhất quán. Việc sử dụng chỉ báo này trong thị trường không ổn định có thể dẫn đến các tín hiệu sai lệch và gây mất lợi nhuận.
 • Thiếu thông tin chi tiết về áp lực mua: Mặc dù chỉ báo +DI cho biết áp lực mua đang gia tăng, nó không cung cấp thông tin chi tiết về lượng mua bởi các nhà đầu tư lớn hay những yếu tố khác như mức độ thanh khoản. Do đó, chỉ sử dụng +DI mà không kết hợp với các công cụ và thông tin khác có thể làm giảm hiệu quả của phân tích.
 • Dễ bị tác động bởi biến động ngắn hạn: Chỉ báo +DI có thể bị nhiễu trong các thời gian ngắn, đặc biệt khi có những biến động ngắn hạn không đại diện cho xu hướng chính. Điều này có thể dẫn đến tín hiệu mua/bán không chính xác hoặc nhạy cảm với động thái ngắn hạn của thị trường.

Chỉ báo định hướng dương (+DI) cũng có nhiều nhược điểm và hạn chế của nó. Vậy nên việc sử dụng chỉ báo này trong giao dịch cần được kết hợp với các công cụ và phân tích khác để đánh giá toàn diện và tăng tính chính xác của quyết định giao dịch. Bên cạnh đó, khi nghiên cứu về thị trường tài chính, các nhà đầu tư cũng cần tham khảo và có được sự hỗ trợ từ các chuyên gia sành sỏi. Điều này sẽ hạn chế được nhiều rủi ro trong quá trình đầu tư tài chính. Bài viết được chia sẻ bởi YSradar.

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin