Tổng quan về Chaikin Money flow (CMF)

Tổng quan về Chaikin Money flow (CMF)

Thị trường tài chính có tính chất đa dạng và luôn biến động. Hiểu và áp dụng được Chaikin Money Flow (CMF) sẽ giúp bạn đánh giá sức mạnh của lực mua hoặc bán. Đồng thời, dự đoán chính xác xu hướng giá và xác định điểm vào hoặc ra khỏi thị trường một cách thông minh. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để cập nhật thêm một số thông tin về chỉ số này.

Giới thiệu về Chaikin Money Flow (CMF)

Chaikin Money Flow (CMF) là một chỉ báo kỹ thuật sử dụng để đo lường dòng tiền mua và bán trong công cụ tài chính như cổ phiếu.

Giới thiệu về động lực và mục đích sử dụng CMF trong phân tích kỹ thuật

Động lực sử dụng Chaikin Money Flow (CMF) trong phân tích kỹ thuật là để đo lường dòng tiền mua và bán trong thị trường tài chính. CMF cung cấp thông tin về lực mua hoặc bán đang thống trị thị trường, giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình cung cầu và xác định xu hướng giá.

Chaikin Money Flow (CMF) dùng để đo dòng tiền mua và bán

Chaikin Money Flow (CMF) dùng để đo dòng tiền mua và bán

Mục đích sử dụng CMF trong phân tích kỹ thuật có thể kể đến như:

 • Xác định sức mạnh của xu hướng: CMF giúp đánh giá lực đẩy mua hoặc bán trong thị trường. Khi CMF dương, cho thấy có áp lực mua mạnh hơn, trong khi CMF âm cho thấy áp lực bán mạnh hơn. Điều này giúp nhà đầu tư xác định sức mạnh của xu hướng và cân nhắc quyết định mua hoặc bán.
 • Xác định điểm vào và ra khỏi thị trường: CMF có thể cung cấp tín hiệu mua hoặc bán khi có sự chuyển đổi từ âm đảo qua dương hoặc ngược lại. Điểm chuyển đổi này có thể được coi là điểm vào hoặc ra khỏi thị trường, giúp nhà đầu tư định hình chiến lược giao dịch.
 • Xác định sự không đồng nhất giữa giá cả và khối lượng: Khi CMF và giá cả không đồng thuận, tức là sự chênh lệch giữa áp lực mua/bán và giá cả, có thể cho thấy sự yếu đuối hoặc đảo chiều của xu hướng. Điều này có thể giúp nhà đầu tư phát hiện những cơ hội giao dịch tiềm năng.

Khái niệm và công thức tính toán CMF

Chaikin Money Flow (CMF) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được phát triển bởi Marc Chaikin, nhằm đo lường dòng tiền mua và bán trong thị trường tài chính. 

Chaikin Money Flow (CMF) là chỉ số được sử dụng rộng rãi hiện nay

Chaikin Money Flow (CMF) là chỉ số được sử dụng rộng rãi hiện nay

Công thức tính CMF như sau:

CMF = Sum[(Close – Low) – (High – Close)] / Sum(High – Low) * Volume

Trong đó:

Close: Giá đóng cửa hiện tại.

High: Giá cao nhất hiện tại.

Low: Giá thấp nhất hiện tại.

Volume: Khối lượng giao dịch hiện tại.

Cách hoạt động của Chaikin Money Flow (CMF)

Chaikin Money Flow (CMF) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật dùng để đo lường lực mua và bán trong thị trường tài chính. 

Phân tích động lực giữa áp lực mua và áp lực bán trên thị trường

Động lực giữa áp lực mua và áp lực bán trên thị trường tài chính được phân tích để đánh giá sự cân bằng và tương quan giữa những lực đẩy này. Điều này có thể giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình cung cầu và xu hướng giá, từ đó đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

 • Áp lực mua: Áp lực mua xuất hiện khi người mua đẩy giá cả lên cao hơn, tạo sự tăng giá và đẩy giá cả lên. Điều này thường xảy ra khi có nhiều người mua muốn mua cổ phiếu hoặc tài sản tài chính nào đó. Áp lực mua cũng có thể được thể hiện bằng khối lượng giao dịch tăng lên khi giá tăng. Khi áp lực mua mạnh, giá cả có xu hướng tăng.
 • Áp lực bán: Áp lực bán xuất hiện khi người bán đẩy giá cả xuống thấp hơn, tạo sự giảm giá và đẩy giá cả xuống. Điều này thường xảy ra khi có nhiều người bán muốn thoái vốn hoặc bán cổ phiếu. Áp lực bán cũng có thể được thể hiện bằng khối lượng giao dịch tăng lên khi giá giảm. Khi áp lực bán mạnh, giá cả có xu hướng giảm.
 • Sự cân bằng và tương quan: Động lực giữa áp lực mua và áp lực bán quyết định xu hướng giá trên thị trường. Nếu áp lực mua mạnh hơn áp lực bán, giá cả có thể tăng. Ngược lại, nếu áp lực bán mạnh hơn áp lực mua, giá cả có thể giảm. Khi sự cân bằng giữa áp lực mua và áp lực bán được duy trì, giá cả có thể dao động trong một phạm vi hẹp hoặc đi ngang.
Chỉ số CMF dùng phân tích động lực giữa áp lực mua & áp lực bán 

Chỉ số CMF dùng phân tích động lực giữa áp lực mua & áp lực bán 

Sử dụng dòng tiền và biểu đồ giá để tính CMF

Để tính Chaikin Money Flow (CMF), bạn cần sử dụng thông tin về dòng tiền (flow of funds) và biểu đồ giá của một công cụ tài chính như cổ phiếu hoặc thị trường chung. Dưới đây là quy trình tính toán CMF sử dụng dòng tiền và biểu đồ giá:

Bước 1: Tính Money Flow Multiplier (MFM)

Money Flow Multiplier (MFM) được tính toán bằng công thức sau: 

MFM = [(Close – Low) – (High – Close)] / (High – Low)

Bước 2: Tính Money Flow Volume (MFV)

Money Flow Volume (MFV) là dòng tiền đẩy vào thị trường trong mỗi khoảng thời gian:

MFV = MFM x Volume

Bước 3: Tính Chaikin Money Flow (CMF)

CMF được tính bằng cách tích lũy MFV trong một khung thời gian xác định và chia cho tổng khối lượng giao dịch trong cùng khoảng thời gian:

CMF = Σ(MFV) / Σ(Volume)

Trong đó:

Close: Giá đóng cửa hiện tại.

High: Giá cao nhất hiện tại.

Low: Giá thấp nhất hiện tại.

Volume: Khối lượng giao dịch hiện tại.

Σ: Tổng lũy thừa.

Biết được cách tính chỉ số này bạn sẽ có cơ hội sinh lời 

Biết được cách tính chỉ số này bạn sẽ có cơ hội sinh lời 

Ý nghĩa của các mức giá trên CMF và tín hiệu giao dịch

Các mức giá trên Chaikin Money Flow (CMF) và tín hiệu giao dịch có ý nghĩa quan trọng trong việc phân tích và đưa ra quyết định giao dịch. Dưới đây là một số ý nghĩa của các mức giá trên CMF và tín hiệu giao dịch liên quan:

 • CMF dương: Khi CMF lớn hơn 0, tượng trưng cho áp lực mua và dòng tiền tích cực trong thị trường. Điều này cho thấy sự mạnh mẽ của lực mua và có thể là tín hiệu tích cực cho một xu hướng tăng giá.
 • CMF âm: Khi CMF nhỏ hơn 0, tượng trưng cho áp lực bán và dòng tiền tiêu cực trong thị trường. Điều này cho thấy sự mạnh mẽ của lực bán và có thể là tín hiệu tiêu cực cho một xu hướng giảm giá.
 • CMF xấp xỉ 0: Khi CMF xung quanh mức 0, có thể cho thấy sự cân bằng giữa áp lực mua và áp lực bán trên thị trường. Điều này có thể chỉ ra một sự đi ngang hoặc sự không chắc chắn về hướng đi của thị trường.
 • Divergence (Không đồng thuận): Nếu CMF tạo đỉnh cao mới trong khi giá cả tạo đỉnh thấp hơn hoặc ngược lại, điều này gọi là sự không đồng thuận. Điều này có thể cho thấy sự sụt giảm trong xu hướng hiện tại và có thể là tín hiệu tiềm năng cho một sự đảo chiều trong xu hướng.
 • Convergence (Đồng thuận): Khi Chaikin Money Flow (CMF) và giá cả di chuyển theo hướng tương tự, điều này gọi là sự đồng thuận. Đồng thuận có thể xác nhận xu hướng hiện tại và cung cấp sự hỗ trợ cho quyết định giao dịch trong cùng hướng với xu hướng đó.
Nhờ hiểu được chỉ số CMF, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch 

Nhờ hiểu được chỉ số CMF, bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch 

Các tín hiệu giao dịch trên CMF có thể được xác định bằng cách quan sát các mức giá và đường cong của chỉ báo. Ví dụ, một tín hiệu mua có thể xảy ra khi CMF chuyển từ âm đảo qua dương hoặc khi CMF vượt qua mức 0 từ dưới lên. Ngược lại, một tín hiệu bán có thể xảy ra khi CMF chuyển từ dương sang âm hoặc khi CMF vượt qua mức 0 từ trên xuống dưới.

Ưu điểm và hạn chế của Chaikin Money Flow (CMF)

Chaikin Money Flow (CMF) có những ưu điểm và hạn chế cần được lưu ý khi sử dụng trong phân tích kỹ thuật:

Ưu điểm của CMF trong việc xác định đảo chiều và xác nhận xu hướng

Đo lường dòng tiền mua/bán: CMF tính toán dòng tiền mua/bán dựa trên giá và khối lượng giao dịch. Từ điểm này, nhà đầu tư sẽ hiểu rõ hơn về lực mua và bán đang thống trị thị trường, từ đó đưa ra quyết định giao dịch thông minh.

CMF đo lường dòng tiền mua và bán

CMF đo lường dòng tiền mua và bán

Xác định sức mạnh và đà của xu hướng: CMF cung cấp thông tin về sức mạnh của lực mua và bán trong thị trường. Khi CMF dương, cho thấy lực mua mạnh hơn, và ngược lại, khi CMF âm, cho thấy lực bán mạnh hơn. Điều này giúp nhà đầu tư đánh giá xu hướng giá và xác định điểm vào/ra khỏi thị trường.

Phát hiện sự không đồng thuận: CMF có thể giúp nhận biết sự không đồng thuận giữa giá cả và dòng tiền mua/bán. Khi CMF tạo đỉnh cao hoặc đáy mới trong khi giá cả không tạo ra đỉnh hoặc đáy tương ứng, có thể cho thấy sự sụt giảm trong xu hướng hiện tại và tạo ra tín hiệu tiềm năng cho một sự đảo chiều.

Hạn chế của CMF và những yếu tố cần lưu ý khi sử dụng

Ngoài những ưu điểm đã kể trên, CMF còn tồn tại những mặt hạn chế, có thể kể đến như:

 • Phụ thuộc vào khối lượng giao dịch: CMF dựa trên khối lượng giao dịch để tính toán dòng tiền mua/bán. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm thời gian, thanh khoản, và sự biến động của thị trường. Do đó, CMF có thể không hoạt động tốt trong các thị trường thiếu thanh khoản hoặc không ổn định.
 • Độ trễ: CMF là một chỉ báo dựa trên lịch sử của giá cả và khối lượng giao dịch. Điều này có nghĩa là CMF có thể có độ trễ so với các tín hiệu giao dịch thực tế. Việc phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử có thể làm giảm tính chính xác và sự đáng tin cậy của CMF.
 • Cần kết hợp với các công cụ khác: CMF là chỉ báo đơn lẻ và không đủ để đưa ra quyết định giao dịch duy nhất. Để tăng tính chính xác, CMF thường được sử dụng với các công cụ và chỉ báo khác, chẳng hạn như đường trung bình di động, RSI, hay MACD.
Để đạt hiệu quả, cần có sự kết hợp với nhiều công cụ khác

Để đạt hiệu quả, cần có sự kết hợp với nhiều công cụ khác

Cách áp dụng Chaikin Money Flow (CMF) trong giao dịch

CMF có thể áp dụng để

Sử dụng CMF để xác định xu hướng thị trường

Sử dụng Chaikin Money Flow (CMF) để xác định xu hướng thị trường có thể được thực hiện bằng cách quan sát giá trị CMF và cách nó di chuyển trên biểu đồ. Dưới đây là một phương pháp sử dụng CMF để xác định xu hướng:

 • Xu hướng tăng: Khi CMF duy trì giá trị dương liên tục và di chuyển lên trên biểu đồ. Điều này cho thấy xu hướng tăng của thị trường đang được hỗ trợ bởi áp lực mua mạnh. Xu hướng tăng có thể tiếp tục trong tương lai khi CMF vẫn duy trì giá trị dương hoặc không giảm mạnh.
 • Xu hướng giảm: Khi CMF duy trì giá trị âm liên tục và di chuyển xuống trên biểu đồ. Điều này cho thấy xu hướng giảm của thị trường được hỗ trợ bởi áp lực bán mạnh. Xu hướng giảm có thể tiếp tục trong tương lai khi CMF vẫn duy trì giá trị âm hoặc không tăng mạnh.
 • Divergence (Không đồng thuận): Divergence tăng: Khi giá cả tạo đỉnh cao mới trong khi CMF tạo đỉnh thấp hơn, điều này cho thấy sự sụt giảm trong xu hướng tăng và có thể là dấu hiệu cho một sự đảo chiều trong xu hướng. câu dài
 • Divergence giảm: Khi giá cả tạo đáy thấp mới trong khi CMF tạo đáy cao hơn, điều này cho thấy sự sụt giảm trong xu hướng giảm và có thể là dấu hiệu cho một sự đảo chiều trong xu hướng. câu dài
Bạn hãy quan sát giá trị CMF và cách nó di chuyển trên biểu đồ

Bạn hãy quan sát giá trị CMF và cách nó di chuyển trên biểu đồ

Sử dụng CMF để xác định điểm mua và điểm bán

Sử dụng Chaikin Money Flow (CMF) để xác định điểm mua và điểm bán, cụ thể: 

 • CMF dương: Khi giá trị CMF vượt qua mức 0 và duy trì giá trị dương, điều này cho thấy áp lực mua mạnh hơn áp lực bán. Điều này có thể tượng trưng cho một tín hiệu mua.
 • CMF âm: Khi giá trị CMF vượt qua mức 0 và duy trì giá trị âm, điều này cho thấy áp lực bán mạnh hơn áp lực mua. Điều này có thể tượng trưng cho một tín hiệu bán.

Kết hợp CMF với các chỉ báo và công cụ khác trong phân tích kỹ thuật

Kết hợp Chaikin Money Flow (CMF) với các chỉ báo và công cụ khác trong phân tích kỹ thuật có thể cung cấp thông tin phong phú và đa chiều về xu hướng thị trường và tín hiệu giao dịch. 

 • Đường trung bình di động (Moving Average):
 • RSI (Relative Strength Index):
 • MACD (Moving Average Convergence Divergence):
 • Mô hình nến (Candlestick Patterns):

Kết hợp CMF với các chỉ báo và công cụ khác tùy thuộc vào phong cách và chiến lược giao dịch của mỗi nhà đầu tư. Việc kết hợp nhiều công cụ và chỉ báo có thể cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và tăng tính chính xác của các quyết định giao dịch. 

Sử dụng CMF giúp bạn nhanh chóng thành công

Sử dụng CMF giúp bạn nhanh chóng thành công

Chaikin Money Flow (CMF) là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật và có thể cung cấp thông tin quan trọng về dòng tiền mua/bán trong thị trường. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên sử dụng CMF cùng với các công cụ và phân tích khác để có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và đưa ra quyết định giao dịch thông minh.  Bài viết được chia sẻ bởi YSradar.

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin