Tìm hiểu về chỉ báo Aroon – Aroon Indicator

Tìm hiểu về chỉ báo Aroon – Aroon Indicator

Aroon là một chỉ báo kỹ thuật trong phân tích kỹ thuật tài chính. Nó được sử dụng để đo lường xu hướng thị trường và các điểm quay đầu của giá cả. Trong bài viết này,  bạn đọc cùng Yuanta Việt Nam tìm hiểu thêm về chỉ báo Aroon và cách sử dụng nó trong phân tích thị trường nhé!

Khái niệm về chỉ báo Aroon

Chỉ báo Aroon được phát triển vào khoảng năm 1995 bởi Tushar Chande. Tên gọi của chỉ báo này xuất phát từ từ “Arun”, một tên nam tiếng Hindi có nghĩa là “sáng sủa”. Chỉ báo Aroon đo lường độ mạnh của xu hướng và giúp xác định các điểm quay đầu của giá cả.

Chỉ báo Aroon - Aroon Indicator là gì?

Chỉ báo Aroon – Aroon Indicator là gì?

Chỉ báo Aroon bao gồm hai đường: Aroon up và Aroon down. 

  • Aroon up: đo lường thời gian trôi qua kể từ khi giá cả đạt đỉnh gần nhất trong một khoảng thời gian cố định 
  • Aroon down: đo lường thời gian trôi qua kể từ khi giá cả đạt đáy gần nhất trong một khoảng thời gian cố định. 

Cả hai đường đều dao động trong khoảng từ 0 đến 100.

Cách sử dụng chỉ báo Aroon

Chỉ báo Aroon thường được sử dụng để xác định xu hướng của thị trường. 

  • Nếu Aroon up gần đạt 100 và Aroon down gần đạt 0, điều này cho thấy rằng tài sản đang trong xu hướng tăng giá. 
  • Ngược lại, nếu Aroon down gần đạt 100 và Aroon up gần đạt 0, điều này cho thấy rằng tài sản đang trong xu hướng giảm giá.

 

Ngoài ra, chỉ báo Aroon cũng có thể được sử dụng để dự đoán các điểm quay đầu của thị trường. Khi Aroon up hoặc Aroon down bắt đầu giảm, điều này cho thấy rằng xu hướng hiện tại của thị trường đang giảm dần và có thể sắp đảo chiều.

Công thức tính chỉ báo Aroon

Công thức tính toán chỉ báo Aroon dựa trên chỉ số Aroon up và chỉ số Aroon down. 

 

Chỉ số Aroon up được tính bằng cách tìm ra số ngày kể từ khi đỉnh gần nhất được đạt đến và chia cho số ngày giữa đỉnh gần nhất và đáy gần nhất. 

 

Trong khi đó, chỉ số Aroon down được tính bằng cách tìm ra số ngày kể từ khi đáy gần nhất được đạt đến và chia cho số ngày giữa đáy gần nhất và đỉnh gần nhất. Cụ thể theo công thức sau đây:

Công thức tính chỉ báo Aroon

Công thức tính chỉ báo Aroon

 

Khi chỉ số Aroon up tăng và chỉ số Aroon down giảm, điều đó cho thấy rằng xu hướng tăng đang được hình thành. 

Ngược lại, khi chỉ số Aroon down tăng và chỉ số Aroon up giảm, xu hướng giảm đang được hình thành. 

Khi cả hai chỉ số đều giảm, điều đó cho thấy rằng thị trường đang trong trạng thái ổn định hoặc không rõ ràng.

Ứng dụng chỉ báo Aroon

Một trong những ứng dụng phổ biến của chỉ báo Aroon là để tìm kiếm các điểm mua và bán tiềm năng:

  • Khi chỉ số Aroon up và chỉ số Aroon down cùng tăng, điều đó cho thấy rằng thị trường đang trong trạng thái tích cực và có thể là một thời điểm để mua vào. 
  • Ngược lại, khi chỉ số Aroon up và chỉ số Aroon down cùng giảm, điều đó cho thấy rằng thị trường đang trong trạng thái tiêu cực và có thể là một thời điểm để bán ra.
Cách vận dụng chỉ số Aroon trên thực tế (Nguồn Investopedia)

Cách vận dụng chỉ số Aroon trên thực tế (Nguồn Investopedia)

Kết luận

Nói tóm lại, chỉ báo Aroon là một công cụ hữu ích được nhiều nhà đầu tư quan tâm tới trong phân tích kỹ thuật tài chính. Nó có thể giúp các nhà đầu tư đo lường độ mạnh của xu hướng và xác định các điểm quay đầu của giá cả. Hy vọng qua bài viết của YSradar, các nhà đầu tư sẽ có thêm kiến thức về chỉ báo này và vận dụng hiệu quả cho chiến lược đầu tư của mình nhé!

 

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin