Market sentiment là gì? Đặc điểm của Market sentiment

Market sentiment là gì? Đặc điểm của Market sentiment

Thị trường tài chính luôn biến động không ngừng và bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau. Một trong các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường tài chính mà ít ai biết chính là Market sentiment. Vậy thuật ngữ này có nghĩa là gì? Hãy cùng Yuanta Việt Nam giải đáp qua bài viết này. không viết như vầy

Market sentiment là gì?

Market sentiment trong tiếng Việt được gọi là cảm tính thị trường hoặc tâm lý thị trường. Thuật ngữ này được hiểu là tâm lý của nhà đầu tư và các nhà giao dịch tài chính đối với thị trường tài chính. Đây là cảm giác hoặc tâm lý của một thị trường biểu lộ qua biến động giá.

Market sentiment là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá cả tài sản trên thị trường. Hiểu rõ Market sentiment có thể giúp nhà đầu tư dự đoán các xu hướng thị trường và quản lý rủi ro đầu tư. 

Market sentiment là thuật ngữ quan trọng trong chứng khoán

Market sentiment là thuật ngữ quan trọng trong chứng khoán

Phân loại Market sentiment

Có 3 loại Market sentiment phổ biến đó là Bullish (tích cực), Bearish (tiêu cực) và Neutral (trung lập). Mỗi loại đều có các đặc điểm khác nhau.

Bullish – Tích cực

Bullish sentiment thường xuất hiện khi nhà đầu tư tin tưởng vào sự tăng giá của thị trường trong tương lai. Những nhà đầu tư Bullish thường đặt niềm tin vào sự tăng trưởng của nền kinh tế, cải cách chính sách hay cơ hội kinh doanh tích cực. Họ có xu hướng mua vào các tài sản như cổ phiếu, chứng khoán, vàng hoặc ngoại tệ để tận dụng cơ hội tăng giá trong tương lai.

Bullish sentiment có thể tạo ra đà tăng giá mạnh trên thị trường đặc biệt khi sự tin tưởng của nhà đầu tư được chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, khi kỳ vọng này không được đáp ứng thì Bullish sentiment có thể biến thành nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội và gây ra tình trạng quá mua trên thị trường.

Bearish – Tiêu cực

Ngược lại với Bullish, Bearish sentiment thể hiện tâm trạng lo ngại của nhà đầu tư về sự giảm giá của thị trường trong tương lai. Những nhà đầu tư Bearish thường lo ngại về kinh tế suy thoái, các biến động chính trị hay các sự kiện xấu có thể ảnh hưởng đến tài sản. Họ có xu hướng bán ra các tài sản để tránh rủi ro và giảm thiểu tổn thất trong trường hợp thị trường giảm giá.

Bearish sentiment có thể dẫn đến đà giảm giá mạnh trên thị trường, đặc biệt khi sự lo ngại của nhà đầu tư được chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, Bearish sentiment có thể biến thành Tư duy bi quan và dẫn đến tình trạng quá bán trên thị trường.

Các nhà đầu tư với tâm lý Bearish dẫn đến đà giảm giá mạnh

Các nhà đầu tư với tâm lý Bearish dẫn đến đà giảm giá mạnh

Neutral – Trung lập

Neutral sentiment thể hiện một tâm trạng trung lập khi nhà đầu tư không có quan điểm rõ ràng về hướng đi của thị trường. Những nhà đầu tư Neutral thường đánh giá cẩn thận các tài sản và không quyết định mua hoặc bán cho đến khi họ có đủ thông tin để ra quyết định. Họ có thể cân nhắc đầu tư vào các tài sản ổn định như trái phiếu hoặc tiền mặt để giảm thiểu rủi ro.

Neutral sentiment có thể dẫn đến một thị trường ổn định nhưng cũng có thể dẫn đến sự đóng băng của thị trường khi không có đủ sự chuyển động tích cực hoặc tiêu cực. 

Ví dụ về Market sentiment

Để hiểu hơn về Market sentiment, hãy cùng lấy một ví dụ cụ thể:

Giả sử có một công ty công bố báo cáo tài chính với kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến. Điều này có thể gây ra một sự thay đổi về Market sentiment đối với cổ phiếu của công ty đó. Nếu các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của công ty, Bullish sentiment sẽ tăng lên và giá cả cổ phiếu có thể tăng. 

Tuy nhiên, nếu các nhà đầu tư lo ngại về sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành và các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty, Bearish sentiment sẽ tăng lên và giá cả cổ phiếu có thể giảm. câu dài, đoạn 1 câu

Tâm lý nhà đầu tư có thể ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường

Tâm lý nhà đầu tư có thể ảnh hưởng đến giá cả trên thị trường

Đặc trưng của Market sentiment

Đặc trưng của Market sentiment chính là phản ánh sự ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế, xã hội đến tâm lý nhà đầu tư. Một số đặc trưng tiêu biểu của Market sentiment có thể kể đến như:

Biến động không ngừng

Đặc trưng đầu tiên của Market sentiment đó là tính biến động không ngừng. Market sentiment thường thay đổi theo thời gian và có thể biến đổi nhanh chóng trong một thời gian ngắn hoặc kéo dài vài tuần đến vài tháng. Điều này phụ thuộc vào các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tài chính và tâm trạng của nhà đầu tư.

Tính chủ quan

Market sentiment phụ thuộc vào chính cảm nhận và tâm lý của nhà đầu tư và những người tham gia thị trường. Một sự kiện có thể tạo ra sự khác biệt lớn về Market sentiment giữa các nhà đầu tư khác nhau.

Tuy nhiên, không phải yếu tố tâm lý nào cũng có thể ảnh hưởng hay tạo ra biến động lớn trên thị trường. Những tin tức về nền kinh tế, tình hình chính trị dù có tác động đến tâm lý của các nhà đầu tư nhưng không làm thị trường biến động mạnh mẽ.

Market sentiment mang tính chủ quan của nhà đầu tư

Market sentiment mang tính chủ quan của nhà đầu tư

Tính tương hỗ

Market sentiment thường tương hỗ với xu hướng chung của thị trường. Ví dụ, trong một thị trường tăng giá, nhà đầu tư sẽ có xu hướng Bullish, trong khi trong một thị trường giảm giá, nhà đầu tư sẽ có xu hướng Bearish.

Các phương pháp đo lường Market sentiment

Có nhiều phương pháp để đo lường Market sentiment nhưng 3 phương pháp phổ biến giúp đánh giá tình hình chung của thị trường và quản lý rủi ro đầu tư thường được áp dụng bao gồm: phân tích kỹ thuật, khảo sát thị trường, phân tích cảm xúc. câu dài

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp đo lường Market sentiment bằng cách sử dụng các công cụ kỹ thuật để phân tích biểu đồ giá cả và khối lượng giao dịch của một tài sản trên thị trường. Các công cụ kỹ thuật bao gồm các chỉ báo kỹ thuật như Đường trung bình động (Moving Average), MACD, RSI và Stochastic. 

Nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật để đánh giá xu hướng và tâm trạng chung của thị trường. Nếu các chỉ báo kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng giá, các nhà đầu tư sẽ có xu hướng lạc quan và ngược lại.

Phân tích kỹ thuật có thể đánh giá tâm trạng chung của thị trường

Phân tích kỹ thuật có thể đánh giá tâm trạng chung của thị trường

Khảo sát thị trường

Khảo sát thị trường là phương pháp đo lường Market sentiment bằng cách hỏi ý kiến của các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường về xu hướng và tình hình chung của thị trường tài chính. câu dài, đoạn 1 câu

Các khảo sát này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các cuộc khảo sát trực tuyến hoặc thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp. Nhà đầu tư sử dụng khảo sát thị trường để đánh giá tâm trạng của các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường đối với tình hình chung của thị trường.

Phân tích cảm xúc

Phân tích cảm xúc là phương pháp đo lường Market sentiment bằng cách sử dụng các công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để phân tích các bình luận, đánh giá và các thông tin khác về thị trường tài chính trên các trang mạng xã hội và các trang web khác. câu dài, đoạn 1 câu

Các công cụ NLP có thể phân tích cảm xúc như tích cực, tiêu cực hoặc trung lập của các bình luận và đánh giá. Nhà đầu tư sử dụng phân tích cảm xúc để đánh giá tâm trạng của các nhà đầu tư và những người tham gia thị trường đối với tình hình chung của thị trường.

Các chỉ số đo lường Market sentiment

Bên cạnh các phương pháp đo lường Market sentiment, ta cần nắm được các chỉ số thường dùng để đo lường tâm lý thị trường hiện nay.

Chỉ số VIX

Chỉ số VIX (Volatility Index) là chỉ số đo lường sự biến động của thị trường tài chính dựa trên giá các hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500. Chỉ số VIX được sử dụng để đo lường mức độ lo ngại của các nhà đầu tư đối với sự biến động của thị trường. Nếu giá trị của chỉ số VIX cao, điều này cho thấy tâm trạng thị trường lo ngại. Ngược lại nếu giá trị  của chỉ số thấp cho thấy tâm trạng thị trường lạc quan. đoạn dài

Chỉ số VIX dùng để đo lường Market sentiment

Chỉ số VIX dùng để đo lường Market sentiment

Chỉ số High-Low

Chỉ số High-Low là chỉ số đo lường sự khác biệt giữa số lượng cổ phiếu đạt giá cao và số lượng cổ phiếu đạt giá thấp trên thị trường tài chính trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu chỉ số High-Low cao, đó cho thấy tâm trạng thị trường tích cực và ngược lại.

Chỉ số BPI

Chỉ số BPI (Bullish Percent Index) là chỉ số đo lường tâm lý của các nhà đầu tư đối với thị trường tài chính bằng cách đo lường số lượng cổ phiếu trong một chỉ số được định giá cao hơn giá trị trung bình của chúng. Nếu chỉ số BPI cao, đó cho thấy tâm trạng thị trường lạc quan, còn giá trị thấp cho thấy tâm trạng thị trường lo ngại. 

Cam kết của các nhà đầu tư

Bên cạnh chỉ số đo lường VIX, High-Low hay BPI thì cam kết của các nhà đầu tư cũng là chỉ số đáng tin cậy. Đây là sự cam kết của họ đối với tình hình và xu hướng của thị trường tài chính. 

Nếu các nhà đầu tư cam kết mua nhiều hơn bán, điều này cho thấy tâm trạng thị trường lạc quan. Tuy nhiên, nếu họ cam kết bán nhiều hơn mua, đó cho thấy tâm trạng thị trường lo ngại.

Ưu điểm của Market sentiment

Xác định xu hướng thị trường qua Market sentiment mang lại một số ưu điểm sau:

  • Đánh giá xu hướng chung của thị trường: Market sentiment giúp các nhà đầu tư đánh giá tâm lý chung của thị trường để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý. 
  • Quản lý rủi ro đầu tư: Market sentiment giúp các nhà đầu tư phát hiện ra các tín hiệu cảnh báo sớm về các rủi ro tiềm ẩn trên thị trường. Điều này giúp nhà đầu tư sớm đưa ra quyết định để giảm thiểu rủi ro đầu tư và tăng cơ hội đầu tư thành công.
  • Tăng khả năng thu được lợi nhuận: Nắm rõ tâm lý thị trường giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn và tăng khả năng đạt được lợi nhuận.
Market sentiment giúp hạn chế rủi ro hiệu quả

Market sentiment giúp hạn chế rủi ro hiệu quả

YSradar hy vọng có thể giúp bạn giải đáp Market sentiment là gì và các đặc trưng của Market sentiment. Hiểu được tâm lý thị trường giúp hạn chế rủi ro và tăng cơ hội đầu tư thành công.

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin