Khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì? Kiến thức quan trọng bạn cần nắm rõ!

Khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì? Kiến thức quan trọng bạn cần nắm rõ!

Trong thị trường chứng khoán, khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì? – là một trong những chỉ số quan trọng để đo lường hoạt động của thị trường. Bài viết này sẽ giúp bạn nhận biết về vai trò của Volume trong thị trường. Bên cạnh phân tích tình hình khối lượng giao dịch ở một số thị trường chứng khoán phổ biến.

Khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì?

Khối lượng giao dịch (Volume) là một thuật ngữ cơ bản mà bất cứ ai bắt đầu tìm hiểu về thị trường chứng khoán phải hiểu rõ.

Khối lượng giao dịch (Volume) là thuật ngữ cơ bản mà trader nào cũng phải nắm rõ

Khối lượng giao dịch (Volume) là thuật ngữ cơ bản mà trader nào cũng phải nắm rõ

Định nghĩa khối lượng giao dịch và cách tính

Đáp án cho câu hỏi khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì có thể được trả lời ngắn gọn như sau:

Khối lượng giao dịch hay Volume là số lượng cổ phiếu hoặc tài sản tài chính khác được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Nó thường được đo bằng số lượng cổ phiếu hoặc số lượng tài sản tài chính đã được giao dịch trong một ngày, tuần hoặc tháng.

Volume được sử dụng để đo lường mức độ thanh khoản của một tài sản và cũng có thể cung cấp thông tin về xu hướng và áp lực mua bán trên thị trường.  Volume thường được coi là một chỉ số quan trọng trong phân tích kỹ thuật, cho phép các nhà đầu tư đánh giá mức độ tích lũy, phân phối hay sự biến động của giá.

Cách tính Volume

Để tính toán khối lượng giao dịch, ta cần biết số lượng cổ phiếu được mua vào và bán ra trong một phiên giao dịch. Thông thường, một phiên giao dịch bao gồm thời gian từ khi thị trường mở cửa đến khi đóng cửa trong ngày.

Cách đơn giản nhất để tính Volume là lấy tổng số cổ phiếu được giao dịch trong phiên đó. Tổng số cổ phiếu này bao gồm cả cổ phiếu được mua vào và bán ra. Ví dụ, nếu trong phiên giao dịch có 10.000 cổ phiếu được mua vào và 8.000 cổ phiếu được bán ra, tổng khối lượng giao dịch trong phiên đó là 18.000 cổ phiếu.

Volume được tính bằng tổng số cổ phiếu được giao dịch trong một phiên

Volume được tính bằng tổng số cổ phiếu được giao dịch trong một phiên

Ngoài ra, để tính toán khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì cho từng cây nến trong biểu đồ đồ thị giá, ta cần biết giá mở cửa (Open), giá đóng cửa (Close), giá cao nhất (High) và giá thấp nhất (Low) của từng cây nến đó. Từ đó, ta tính toán khối lượng giao dịch cho cây nến đó bằng cách nhân giá trị số lượng cổ phiếu giao dịch (vốn đã được tính ở trên) với tỷ lệ giữa biên độ (Range) và giá trị trung bình (Average) của cây nến đó. Công thức tính Volume cho từng cây nến có thể được biểu diễn như sau:

Volume = Volume phiên giao dịch * (High – Low) / Average

Một tăng giá có Volume cao có nghĩa là có nhiều người mua vào, đồng nghĩa với việc sức mua là mạnh và xu hướng tăng giá có tính bền vững hơn. Ngược lại, một tăng giá với Volume thấp có thể chỉ là do các giao dịch nhỏ lẻ, không đủ mạnh để duy trì xu hướng tăng giá trong thời gian dài.

So sánh khối lượng giao dịch và giá cả

Khối lượng giao dịch thường được so sánh với giá cả. Cả hai đều là những yếu tố quan trọng trong phân tích thị trường tài chính. Tuy nhiên, chúng có sự khác biệt rõ ràng và thường được sử dụng để đưa ra những quyết định giao dịch khác nhau.

Khối lượng giao dịch và giá cả đều là những yếu tố quan trọng trong phân tích thị trường

Khối lượng giao dịch và giá cả đều là những yếu tố quan trọng trong phân tích thị trường

Khối lượng giao dịch thể hiện số lượng tài sản được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là một thước đo quan trọng cho sự đồng thuận trong thị trường, bởi vì để giá tăng hoặc giảm, cần có sự đồng thuận giữa các nhà giao dịch. Với số lượng giao dịch lớn hơn, sự đồng thuận đó càng được tăng cường, làm tăng khả năng giá sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng đó.

Trong khi đó, giá cả thể hiện giá trị của tài sản và thường được sử dụng để đo lường sự biến động của thị trường. Giá có thể được xác định bằng nhiều cách, bao gồm giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một phiên giao dịch.

Khi so sánh khối lượng giao dịch và giá cả, ta thấy rằng chúng có mối quan hệ tương quan. Nếu khối lượng giao dịch tăng đột ngột trong một phiên giao dịch, điều đó có thể tạo ra sự tăng giá hoặc giảm giá đáng kể. Ngược lại, nếu giá cả đột ngột tăng hoặc giảm trong một phiên giao dịch, điều đó có thể gây ra sự tăng hoặc giảm khối lượng giao dịch.

Do đó, ngoài việc hiểu khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì, việc theo dõi cả hai yếu tố này cũng cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn tổng thể về sức mạnh của xu hướng thị trường.

Việc theo dõi cả hai yếu tố này cũng cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn tổng thể về sức mạnh của xu hướng thị trường

Việc theo dõi cả hai yếu tố này cũng cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn tổng thể về sức mạnh của xu hướng thị trường

Tầm quan trọng của khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì?

Khối lượng giao dịch (Volume) không chỉ giúp nhà đầu tư xác định nhanh chóng xu hướng cổ phiếu, trái phiếu mà không cần phải phân tích nhiều. Bên cạnh đó còn nhiều lợi ích khác. Bạn có thể tham khảo.

Chỉ số đo lường động lực của thị trường

Khối lượng giao dịch là chỉ số quan trọng để đánh giá động lực của thị trường. Nếu khối lượng giao dịch tăng, điều đó có nghĩa là thị trường đang rất sôi động và nhiều nhà đầu tư đang tham gia vào thị trường. Tuy nhiên, nếu khối lượng giao dịch giảm, điều đó có thể cho thấy sự giảm sút của sức mạnh thị trường.

Ảnh hưởng đến giá cả và sự biến động của thị trường

Khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì có ảnh hưởng đến giá cả và sự biến động của thị trường. Nếu khối lượng giao dịch tăng lên, giá cả của cổ phiếu cũng có xu hướng tăng lên do sự tăng cầu mua vào. Ngược lại, nếu khối lượng giao dịch giảm, giá cả của cổ phiếu có thể giảm xuống do sự giảm cầu mua vào.

Khối lượng giao dịch ảnh hưởng đến giá cả và sự biến động của thị trường

Khối lượng giao dịch ảnh hưởng đến giá cả và sự biến động của thị trường

Ngoài ra, khối lượng giao dịch cũng có thể ảnh hưởng đến sự biến động của thị trường. Nếu khối lượng giao dịch lớn, sự biến động của thị trường cũng sẽ lớn. Trong khi đó, nếu khối lượng giao dịch nhỏ, sự biến động của thị trường sẽ ít.

Vai trò của khối lượng giao dịch trong phân tích kỹ thuật

Trong phân tích kỹ thuật, khối lượng giao dịch được xem như một chỉ số để đánh giá mức độ tăng trưởng của thị trường. Khối lượng giao dịch cao có nghĩa là nhiều nhà đầu tư đang tham gia vào thị trường, thị trường đang có sự phát triển tốt. Trong khi đó, nếu khối lượng giao dịch thấp, có thể cho thấy sự yếu kém của thị trường và khả năng giảm giá của cổ phiếu.

Các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch

Để có cái nhìn tổng quan về khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng là gì?. Bạn có thể tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch. Điều này giúp bạn linh hoạt trong việc lên kế hoạch đầu tư hay kiểm soát rủi ro không đáng có. 

Ảnh hưởng của sự kiện kinh tế và chính trị

Khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì có thể bị ảnh hưởng bởi sự kiện kinh tế và chính trị. Khi có những sự kiện quan trọng xảy ra như thay đổi chính sách tài khóa, lãi suất hay các vấn đề thị trường, khối lượng giao dịch có thể tăng lên do sự quan tâm của nhà đầu tư.

Các sự kiện kinh tế và chính trị ảnh hưởng rất nhiều đến khối lượng giao dịch trong phiên

Các sự kiện kinh tế và chính trị ảnh hưởng rất nhiều đến khối lượng giao dịch trong phiên

Ngoài ra, những thông tin tích cực có thể tạo đà tăng khối lượng giao dịch. Trong khi những tin tức xấu có thể khiến khối lượng giao dịch giảm đi.

Tác động của các yếu tố liên quan đến doanh nghiệp

Những yếu tố liên quan đến doanh nghiệp cũng có thể ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch trong chứng khoán. Những tin tức tích cực về doanh nghiệp như kết quả kinh doanh tốt, đưa ra kế hoạch tăng trưởng hay có các dự án mới sẽ tạo đà tăng khối lượng giao dịch.

Ngược lại, những tin tức xấu về doanh nghiệp như kết quả kinh doanh thấp hơn dự kiến, có vấn đề pháp lý hay dẫn đến sự mất niềm tin của nhà đầu tư. Điều này sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến khối lượng giao dịch.

Tác động của yếu tố tâm lý

Khi thị trường có xu hướng tăng, nhà đầu tư có xu hướng tham gia vào để không bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận. Ngược lại, khi thị trường có xu hướng giảm, nhà đầu tư có xu hướng rút lui để tránh mất tiền. Tâm lý này có thể tác động đến khối lượng giao dịch và giá cả của cổ phiếu.

Yếu tố tâm lý quyết định rất nhiều đến xu hướng của nhà đầu tư

Yếu tố tâm lý quyết định rất nhiều đến xu hướng của nhà đầu tư

Tác động của các yếu tố kỹ thuật

Các yếu tố kỹ thuật như đường trung bình động, khối lượng trung bình, đồ thị giá hay đồ thị khối lượng cũng có thể ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch trong chứng khoán. Những nhà đầu tư sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật sẽ quan tâm đến các yếu tố này để đưa ra quyết định giao dịch.

Việc hiểu rõ về khối lượng giao dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến nó sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về thị trường chứng khoán và đưa ra quyết định giao dịch hiệu quả. Tuy nhiên, việc dự đoán khối lượng giao dịch và các yếu tố ảnh hưởng đến nó là một thách thức lớn vì thị trường chứng khoán có tính không đoán trước và biến động rất phức tạp. 

Điều quan trọng là phải luôn duy trì sự cảnh giác và tinh thần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư để tránh rủi ro và đảm bảo lợi nhuận.

Hãy luôn duy trì sự cảnh giác và tinh thần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư

Hãy luôn duy trì sự cảnh giác và tinh thần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định đầu tư

Tổng kết, YSradar đã cung cấp cho bạn tất tần tật các thông tin xoay quanh câu hỏi khối lượng giao dịch (Volume) trong chứng khoán là gì?. Để đạt được thành công trong đầu tư chứng khoán, các nhà đầu tư cần phải có kiến thức vững chắc về thị trường. Từ đó đưa ra quyết định dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch. 

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin