Biểu đồ Renko Chart là gì? Công cụ hữu ích trong phân tích và giao dịch thị trường

Biểu đồ Renko Chart là gì? Công cụ hữu ích trong phân tích và giao dịch thị trường

Biểu đồ Renko Chart là gì luôn là một công cụ phân tích và giao dịch thị trường độc đáo, hiệu quả. Renko Chart thường là lựa chọn của nhà giao dịch mới nhờ sự đơn giản, rèn luyện sự kiên nhẫn và quản lý rủi ro tốt. Kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác, Renko Chart đem lại lợi ích đáng kể trong việc đánh giá và giao dịch trên thị trường.

Biểu đồ Renko Chart là gì?

Cái tên “Renko” trong biểu đồ Renko Chart có nguồn gốc từ tiếng Nhật. “Renko” bắt nguồn từ Renga, có nghĩa là gạch. Loại biểu đồ này có cái tên như vậy là do hình dạng của nó giống như những viên gạch xếp chồng lên nhau.

Biểu đồ Renko Chart là gì?

Biểu đồ Renko Chart là gì?

Mỗi viên gạch trong biểu đồ Renko tượng trưng cho một phạm vi biến động giá cố định. Khi giá vượt qua ngưỡng giá đã định trước, một khối Renko mới được tạo ra. Hình dạng của các khối Renko trên biểu đồ tạo ra một mô hình gạch xếp chồng lên nhau, giống như việc xây dựng tường bằng gạch.

Ngoài “Renko”, biểu đồ này còn được gọi là “hộp” hoặc “khối” trong một số ngữ cảnh. Các thuật ngữ này ám chỉ đến các phạm vi biến động giá được đại diện bởi mỗi khối Renko trong biểu đồ. Biểu đồ Renko Chart thường được cho là có nhiều điểm tương đồng với biểu đồ Point & Figure (biểu đồ caro).

Đặc điểm của biểu đồ Renko Chart

Biểu đồ Renko Chart là gì có các đặc điểm độc đáo giúp nhà giao dịch nhìn thấy xu hướng và mô hình giá một cách rõ ràng, loại bỏ yếu tố thời gian và tập trung vào các biến động giá quan trọng. Điều này giúp cải thiện quyết định giao dịch và quản lý rủi ro.

Không hiển thị thời gian

Đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ Renko Chart là loại bỏ yếu tố thời gian. Thay vì cố gắng hiển thị các biến động giá theo thời gian, biểu đồ Renko chỉ quan tâm đến sự thay đổi giá vượt qua một ngưỡng cố định. Việc hình thành viên gạch Renko dựa trên giá cả. Do đó, khoảng thời gian để hình thành một viên gạch Renko có thể khác nhau, từ một giờ, một ngày đến cả tháng.

Đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ Renko Chart là loại bỏ yếu tố thời gian

Đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ Renko Chart là loại bỏ yếu tố thời gian

Lọc nhiễu và kích thước viên gạch

Độ nhiễu (noise) của Renko Chart sẽ bị ảnh hưởng bởi việc tăng hoặc giảm kích thước viên gạch. Nếu kích thước viên gạch nhỏ hơn, sẽ có nhiều biến động giá xuất hiện. Tuy nhiên, việc giảm kích thước viên gạch cũng có thể làm cho sự đảo chiều của giá được báo hiệu chậm hơn.

Kết thúc và bắt đầu viên gạch

Khi xu hướng không đảo chiều, giá đóng cửa của viên gạch hiện tại sẽ là giá mở cửa của viên gạch tiếp theo. Điểm kết thúc của một viên gạch là điểm bắt đầu của viên gạch tiếp theo trong trường hợp giá tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng.

Nói cách khác, trên biểu đồ Renko, chỉ có giá đóng cửa được sử dụng để xây dựng các viên gạch Renko. Ví dụ, nếu bạn chọn khung thời gian hàng tuần, các viên gạch sẽ được tạo dựa trên giá đóng cửa hàng tuần.

Sự đảo chiều xu hướng

Khi giá di chuyển một khoảng bằng hai lần kích thước viên gạch trước đó trong hướng ngược lại, sẽ xuất hiện tín hiệu đảo chiều xu hướng. Trên biểu đồ Renko Chart, không bao giờ có hai viên gạch đồng thời tồn tại trong một vị trí.

Trên biểu đồ Renko Chart, không bao giờ có hai viên gạch đồng thời tồn tại trong một vị trí

Trên biểu đồ Renko Chart, không bao giờ có hai viên gạch đồng thời tồn tại trong một vị trí

Việc tạo ra viên gạch tăng chỉ xảy ra khi giá tăng lên một khoảng bằng kích thước của một viên gạch, và viên gạch giảm chỉ hình thành khi giá giảm xuống hai lần kích thước của một viên gạch. Điều này báo hiệu một sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Không ghi lại mức giá thấp/cao

Renko Chart không ghi lại thông tin về việc giá đã vượt qua kích thước của một viên gạch hoặc không vượt qua khi đóng cửa. Trong biểu đồ Renko, không có các mức giá thấp/cao được ghi lại như trên các biểu đồ nến thông thường.

Dấu hiệu thời gian giống nhau của một số viên gạch

Trên biểu đồ Renko, có thể xuất hiện nhiều viên gạch liên tiếp có kích thước giống nhau. Điều này có thể dẫn đến sự xuất hiện của nhiều đường xu hướng dài mà không có xu hướng rõ ràng. Do đó, việc quan sát các đường xu hướng dài trên biểu đồ Renko không luôn mang lại cơ hội giao dịch cho người giao dịch.

Thông tin bổ sung

Renko Chart không cung cấp thông tin về kích thước viên gạch đã bị vượt qua hoặc không bị vượt qua bởi giá khi đóng cửa. Đối với biểu đồ nến thông thường, các thông tin này được thể hiện bằng râu nến. Tuy nhiên, trong Renko Chart, do không có râu nến, những thông tin này sẽ bị mất đi.

Trong Renko Chart, do không có râu nến, những thông tin bổ sung bị mất đi

Trong Renko Chart, do không có râu nến, những thông tin bổ sung bị mất đi

Trên các nền tảng khác nhau, việc vẽ biểu đồ Renko sẽ tạo ra các góc đường xu hướng khác nhau. Sự khác biệt này không phản ánh bất kỳ thông tin nào và chỉ phụ thuộc vào kích thước không đồng nhất của viên gạch, không liên quan đến giá.

Thành phần của biểu đồ Renko Chart

Biểu đồ Renko Chart là gì bao gồm các thành phần sau:

Viên gạch (Brick)

Viên gạch là thành phần cơ bản của biểu đồ Renko. Nó được hình thành dựa trên giá đóng cửa của một khoảng thời gian nhất định. Kích thước của viên gạch được xác định trước và có thể được thiết lập theo giá trị tùy chọn của nhà đầu tư.

Kích thước viên gạch (Brick Size)

Đây là đơn vị đo của biểu đồ Renko, chỉ ra khoảng giá cần phải di chuyển để tạo ra một viên gạch mới. Kích thước viên gạch có thể là cố định hoặc thay đổi theo sự biến động của giá.

Màu sắc viên gạch

Thường thì màu xanh hoặc trắng được sử dụng cho viên gạch trong xu hướng tăng (bullish). Màu này thể hiện rằng giá đóng cửa của viên gạch mới cao hơn giá đóng cửa của viên gạch trước đó trong xu hướng tăng.

Trong khi đó, màu đỏ hoặc đen thường được sử dụng cho viên gạch trong xu hướng giảm (bearish). Màu này thể hiện rằng giá đóng cửa của viên gạch mới thấp hơn giá đóng cửa của viên gạch trước đó trong xu hướng giảm.

Màu xanh hoặc trắng thể hiện xu hướng tăng, màu đỏ hoặc đen thể hiện xu hướng giảm

Màu xanh hoặc trắng thể hiện xu hướng tăng, màu đỏ hoặc đen thể hiện xu hướng giảm

Sự sử dụng màu sắc khác nhau giữa viên gạch trong xu hướng tăng và xu hướng giảm giúp người sử dụng dễ dàng nhận biết và phân biệt các xu hướng trên biểu đồ Renko Chart.

Chiều hướng (Direction)

Chiều hướng được xác định bởi việc giá đóng cửa của viên gạch so với viên gạch trước đó. Nếu giá đóng cửa vượt qua kích thước viên gạch trước đó theo hướng tăng, viên gạch mới sẽ có màu xanh và chiều hướng tăng. Ngược lại, nếu giá đóng cửa vượt qua kích thước viên gạch trước đó theo hướng giảm, viên gạch mới sẽ được tạo ra với màu đỏ và chiều hướng giảm.

Sự đảo chiều (Reversal)

Sự đảo chiều xảy ra khi giá di chuyển vượt qua một số lần kích thước viên gạch theo hướng ngược lại. Sự đảo chiều có thể xảy ra khi giá vượt qua một ngưỡng xác định hoặc khi giá tăng/giảm một khoảng gấp đôi kích thước viên gạch trước đó.

Xu hướng (Trend)

Xu hướng trên biểu đồ Renko Chart là gì có thể được xác định bằng cách quan sát sự liên tục của các viên gạch cùng chiều hướng. Các viên gạch liên tiếp có cùng chiều hướng cho thấy xu hướng đang tiếp tục, trong khi sự thay đổi chiều hướng của viên gạch có thể cho thấy sự đảo chiều của xu hướng hiện tại.

Xu hướng trên biểu đồ Renko Chart là gì có thể được xác định bằng cách quan sát sự liên tục của các viên gạch cùng chiều hướng

Xu hướng trên biểu đồ Renko Chart là gì có thể được xác định bằng cách quan sát sự liên tục của các viên gạch cùng chiều hướng

Quy tắc xây dựng biểu đồ Renko Chart

Quy tắc xây dựng biểu đồ Renko Chart là gì bao gồm các bước sau:

Xác định kích thước viên gạch

Đầu tiên, cần xác định kích thước viên gạch dựa trên khoảng giá bạn muốn sử dụng để hình thành một viên gạch. Ví dụ, nếu bạn đặt kích thước viên gạch là 10 điểm (pips), mỗi viên gạch sẽ được hình thành khi giá di chuyển 10 điểm lên hoặc xuống.

Xác định hướng xu hướng ban đầu

Tiếp theo, cần xác định hướng xu hướng ban đầu để định nghĩa màu sắc của viên gạch đầu tiên. Nếu giá đóng cửa của viên gạch đầu tiên cao hơn giá đóng cửa của viên gạch trước đó, viên gạch đầu tiên sẽ có màu xanh hoặc trắng. Ngược lại, nếu giá đóng cửa của viên gạch đầu tiên thấp hơn giá đóng cửa của viên gạch trước đó, viên gạch đầu tiên sẽ có màu đỏ hoặc đen.

Xây dựng các viên gạch tiếp theo

Tiếp theo, bạn sẽ xây dựng các viên gạch tiếp theo dựa trên quy tắc sau:

  • Nếu giá đóng cửa của viên gạch mới cao hơn giá đóng cửa của viên gạch trước đó một khoảng bằng hoặc lớn hơn kích thước viên gạch, một viên gạch mới sẽ được vẽ với cùng hướng màu sắc và kích thước viên gạch.
  • Nếu giá đóng cửa của viên gạch mới thấp hơn giá đóng cửa của viên gạch trước đó một khoảng bằng hoặc lớn hơn kích thước viên gạch, một viên gạch mới sẽ được vẽ với hướng màu sắc ngược lại và kích thước viên gạch.
Quá trình xây dựng các viên gạch mới dựa trên giá đóng cửa của viên gạch trước đó và sự thay đổi giá của thị trường

Quá trình xây dựng các viên gạch mới dựa trên giá đóng cửa của viên gạch trước đó và sự thay đổi giá của thị trường

Quá trình xây dựng các viên gạch mới được tiếp tục theo quy tắc trên, dựa trên giá đóng cửa của viên gạch trước đó và sự thay đổi giá của thị trường.

Cách phân tích biểu đồ Renko Chart

Việc phân tích biểu đồ Renko Chart là gì dù không phải là quá khó nhưng cũng đòi hỏi tuân theo những nguyên tắc cơ bản. 

Xác định xu hướng

Đầu tiên, hãy xác định xu hướng chung của thị trường bằng cách quan sát các viên gạch Renko. Nếu các viên gạch Renko đang di chuyển lên, thì có một xu hướng tăng, trong khi nếu chúng đang di chuyển xuống, thì có một xu hướng giảm.

Xác định các mức kháng cự và hỗ trợ

Dựa trên các viên gạch Renko, xác định các mức kháng cự và hỗ trợ quan trọng trong biểu đồ. Mức kháng cự là mức giá mà thị trường gặp khó khăn để vượt qua và thường gây ra sự đảo chiều của xu hướng. Mức hỗ trợ là mức giá mà thị trường có xu hướng đảo chiều và di chuyển lên từ đó.

Sử dụng các chỉ báo kỹ thuật bổ sung

Kết hợp Renko Chart với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu giao dịch. Ví dụ, bạn có thể sử dụng đường trung bình di động, RSI, MACD hoặc các chỉ báo khác để xác nhận xu hướng và tín hiệu giao dịch.

Kết hợp Renko Chart với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu giao dịch

Kết hợp Renko Chart với các chỉ báo kỹ thuật khác để xác nhận các tín hiệu giao dịch

Quản lý rủi ro và điểm vào/ra lệnh

Xác định điểm vào lệnh dựa trên tín hiệu và xác định điểm ra lệnh hoặc mức cắt lỗ dựa trên quản lý rủi ro của bạn. Cân nhắc việc đặt mức cắt lỗ và mức chốt lời phù hợp để bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận.

Theo dõi và điều chỉnh

Theo dõi biểu đồ Renko Chart là gì và điều chỉnh chiến lược của bạn khi thị trường thay đổi. Xem xét việc điều chỉnh mức cắt lỗ và mức chốt lời dựa trên tình hình thị trường mới nhất và sự di chuyển của giá.

Ưu điểm và hạn chế của biểu đồ Renko Chart

Để áp dụng đúng cách, nhà đầu tư cần nắm rõ ưu điểm và hạn chế của biểu đồ Renko Chart là gì.

Ưu điểm

Các ưu điểm của biểu đồ Renko Chart có thể dễ dàng nhận thấy. Cụ thể:

  • Renko Chart loại bỏ các biến động nhỏ trong giá, tập trung vào xu hướng chính và những di chuyển quan trọng của thị trường. Điều này giúp loại bỏ nhiễu và giúp nhà giao dịch nhìn thấy rõ hơn xu hướng thị trường.
  • Renko Chart rất dễ hiểu và sử dụng, đặc biệt phù hợp với nhà giao dịch mới. Các viên gạch được tạo ra dựa trên mức giá và thay đổi mức giá, giúp nhà giao dịch dễ dàng quan sát xu hướng và các điểm quan trọng trên biểu đồ.
Renko Chart rất dễ hiểu và sử dụng, đặc biệt phù hợp với nhà giao dịch mới

Renko Chart rất dễ hiểu và sử dụng, đặc biệt phù hợp với nhà giao dịch mới

  • Vì Renko Chart chỉ vẽ viên gạch mới khi giá di chuyển một khoảng bằng hoặc vượt qua kích thước viên gạch, nên ít có tín hiệu giả và nhiễu. Điều này giúp nhà giao dịch đưa ra quyết định dựa trên các tín hiệu rõ ràng và đáng tin cậy hơn.
  • Renko Chart không liên quan đến yếu tố thời gian, mà tập trung vào biến động giá. Điều này giúp nhà giao dịch tránh việc áp đặt quyết định vội vàng dựa trên thời gian mà tập trung vào cấu trúc và xu hướng giá.
  • Renko Chart giúp nhà giao dịch quản lý rủi ro một cách dễ dàng. Nhà giao dịch có thể đặt điểm cắt lỗ dựa trên mức giá mở cửa của viên gạch gần nhất, giúp hạn chế mức độ rủi ro. Ngoài ra, khi thị trường di chuyển, mức cắt lỗ cũng sẽ di chuyển theo, giúp bảo vệ lợi nhuận đã đạt được.

Hạn chế

Ngoài những ưu điểm kể trên, biểu đồ Renko Chart là gì cũng có những hạn chế so với các loại biểu đồ khác:

  • Việc biểu đồ Renko không áp dụng yếu tố thời gian có thể làm giảm khả năng hiểu rõ quá trình và biến đổi của một tài sản trong một khoảng thời gian dài.
  • Renko Chart chỉ sử dụng mức giá đóng cửa để xây dựng viên gạch mới, bỏ qua các mức giá thấp nhất và cao nhất trong mỗi khoảng thời gian. Mặc dù điều này giúp giảm tín hiệu nhiễu, nhưng nó cũng khiến mất đi thông tin quan trọng về mức giá tối đa và tối thiểu trong mỗi đợt biến động.
  • Để tăng hiệu quả giao dịch, Renko Chart thường được kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình di động, MACD, RSI, v.v. Điều này đòi hỏi nhà giao dịch phải có kiến thức và kỹ năng phân tích kỹ thuật để sử dụng Renko Chart một cách hiệu quả.
Biểu đồ Renko Chart luôn là một công cụ hữu ích trong phân tích và giao dịch thị trường

Biểu đồ Renko Chart luôn là một công cụ hữu ích trong phân tích và giao dịch thị trường

Biểu đồ Renko Chart là gì – một công cụ hữu ích trong phân tích và giao dịch thị trường. Nó phù hợp cho cả nhà giao dịch mới hay nhà đầu tư có kinh nghiệm. Mặc dù có những hạn chế nhất định, Renko Chart vẫn là một công cụ quan trọng để xác định xu hướng và tín hiệu giao dịch hiệu quả trên thị trường. YSradar chúc các bạn thành công!

Chia sẻ: clipboard facebook twitter goolge linkedin